Anmäl ditt intresse som volontär

Woman typing on the computer

Vill du prova att vara volontär? Anmäl ditt intresse!

Att känna meningsfullhet och delaktighet är viktigt i alla människors liv. Att hjälpa andra och ingå i någon form av socialt sammanhang kan göra skillnad.

  • Volontärarbete är frivilliga insatser som utförs helt av fri vilja, är öppet för alla och är oavlönade.
  • Via volontär Karlsborg kan du som volontär komma att erbjudas möjligheten att ta del av föreläsningar, seminarier och andra event där du har möjlighet att träffa andra volontärer.
  • Du delar Volontär Karlsborgs värderingar
  • För en del uppdrag krävs att du som volontär uppger tystnadsförsäkran och/eller lämnar utdrag ur belastningsregistret.

Vad händer efter att din anmälan kommit in?

När vi fått din anmälan kommer dina uppgifter stå i vår volontärbank. När ett uppdrag kommer in får du ett epost-meddelande från oss. Känner du att uppdraget skulle passa, tar du kontakt med uppdragsgivaren genom länken som finns i epost-meddelandet.

Att vara med i Volontär Karlsborg är frivilligt, du väljer själv vilka uppdrag som passar dig. Du kan när som helst välja att lämna Volontär Karlsborg.

Avregistrering sker genom denna länk

Registrera dig som volontär

Dina personuppgifter

I samband med att du anmäler dig som volontär behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om detta på vår informationssida om GDPR

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas