Torghandel

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Torgförsäljning vid Rödesund sker på Rödesunds torg varje fredag.

Kommunen upplåter fasta saluplatser för torghandel inom Rödesunds torg.

Kommunens ordningsregler för torghandel

  • Torghandel får ske på helgfria fredagar. 
  • Försäljningen får börja tidigast klockan 07.00 och ska sluta senast klockan 15.00. Om helgdag infaller på dag som är torgdag får torghandel i stället ske närmast föregående vardag.
  • Fasta platser upplåts högst ett år. 
  • Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 
  • Innehavaren av en saluplats skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.
  • En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort detta eller lämna det på av kommunen anvisad plats.