Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Nyckel och symbol för ett hus

Vi använder oss av jobbnycklar som ett verktyg. Det hjälper oss att på ett strukturerat sätt samtala och få en bild av vem du är, kan och vill. Det hjälper till att lyfta fram resurser, kartlägga, planera och prioritera utifrån individuella förutsättningar och viss mån också mäta förflyttning närmare ett arbete.

Jobbnycklar fokuserar på 6 olika områden:

 • Motivation
 • Kompetens
 • Kommunikation
 • Kontakter
 • Hälsa
 • Mobilitet

Motivation

Här resonerar vi bland annat om vilka målsättningar man har, varför dvs vilka drivkrafter man har för att göra olika saker, om man gjort någon handlingsplan och vilka möjligheter man ser framför sig rent generellt.

Kompetens

Här resonerar vi om vad du har för intressen, i vilken kontext eller i vilka sammanhang du är kreativ dvs har mycket ideer och ser möjligheter? Vad har du för formella utbildningar, jobberfarenheter och fritidsintressen? Vilka diplom, betyg, intyg och certifikat kan backa upp det?

Kommunikation

Här resonerar vi om din förmåga att presentera dig själv i olika sammanhang och med hjälp av olika medier. Hur ser din CV och personliga presentation ut? Vad har du för språkkunskaper och förmåga att läsa av koder i olika sociala sammanhang? Hur använder du dig av sociala medier?

Kontakter

Här resonerar vi om ditt nätverk. Vilka känner dig, vet dina kvalitéer och kan ge dig ett intyg eller vara din referens när du söker ett arbete? Ett annat faktum är att de flesta arbeten inte tillsätts genom formella annonser utan genom en persons personliga kontaktnät. Hur kan vi öka på det?

Hälsa

I detta område inryms mycket och är på många sätt en av de viktigaste nycklarna. Här resonerar vi om hur du mår? Hur du hanterar och förhåller dig till din situation? Finns det medicinska hinder och vad finns det för resurser kopplat till det? Hur tar du hand om dig själv, vilar och hittar återhämtning? Hur är det med träning och fysisk aktivitet? Medicinering?

Mobilitet

Här resonerar vi om var du bor, om du kan tänka sig att flytta? Hur du kan transportera sig från punkt A till punkt B. Vilka arbetsmarknader som finns inom olika radier i km fågelvägen men också via kollektivtrafik eller egen bil? Hur är det med körkort?

Förflyttning mot målet i små steg

För att visualisera använder vi oss av en slags nyckelstjärna där vi vid ett inledande samtal gör en skattning av vilka nycklar man har och vilka man behöver komplettera. Hur du förhåller dig generellt till situationen och specifikt till varje område är också något som vi resonerar kring och försöker sätta ett numeriskt värde på. Detta kan vi sedan kan återkoppla till dig vid vår uppföljning.

Var befinner du dig?

 1. Är du fast i en situation, läge eller tankesätt och vill bli lämnad ifred?
 2. Accepterar du hjälp från andra men vill gärna att de ska reda ut saker?
 3. Tror du att saker kan förändras, att du själv kan göra skillnad och tar ansvar?
 4. Kan du lära dig nya förmågor, färdigheter och förhållningsätt?
 5. Litar du på din egen förmåga dvs vilar du i tron på att du kommer att klara av detta?