Telefon
0505-17039

Besöksadress
Kungsgatan 16

Postadress
546 22 Karlsborg

Kontakter

Vi jobbar tillsammans med Tibro och Hjo i något som kallas Ungdomsgruppen, där representanter från varje kommun finns med som jobbar med ungdomar.

Vi samverkar kring olika arrangemang för ungdomar och har gjort det under många år.

Syftet med samarbetet är att erbjuda arrangemang i en drogfri miljö för våra ungdomar, framförallt under högstadietiden.

För att ni ungdomar och föräldrar ska kunna känna igen och särskilja dessa arrangemang från övriga kvalitetsmärks dessa med vår egen logotype - se längst upp på sidan - som garanterar att:

  • de arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningar samt skolor i Tibro, Hjo och Karlsborg, ibland även Skövde.
  • arrangemangen är alltid drogfria.
  • alltid kunniga och ansvarsfulla ledare finns med i såväl bussar till och från som under arrangemangen.
  • arrangemangen är riktade från årskurs 6 till 9 och ibland upp till 20 år.