Ledsagarservice

Telefon
0505-172 86

E-post
vard.och.omsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Haganäset
Parkvägen 33
546 33 Karlsborg

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kvinna som rider

Ledsagarservice får du som tillhör en av personkretsarna i LSS-lagen och som inte har personlig assistans. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Ledsagarservice är när en person följer med till olika aktiviteter.

Du kan få ledsagarservice för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att få ledsagarservice.

Var ansöker jag?

Ansökan om ledsagarservice görs hos biståndshandläggare.