Framtidens Karlsborg - Våra visionsmål

Hur vill vi se framtidens Karlsborg? Hur tänker vi oss ett Karlsborg där vi känner oss trygga och upplever glädje och framtidstro? Vad präglar ett hållbart samhälle där vi har mod att satsa och tänka i nya banor, där vi stimulerar delaktighet och välkomnar mångfald? De här frågeställningarna har cirkulerat under visionsarbetets gång och har sammanfattats i ett antal mål som ska utgöra vår ledstjärna och vägvisare in i framtiden.