Medborgarundersökning 2022 - rapporten är klar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Grafik om SCB:s medborgarundersökning 2022

På uppdrag av Karlsborgs kommun genomförde SCB under hösten 2022 en medborgarundersökning bland invånarna i kommunen. Av de 1000 personer som ingick i urvalet valde cirka 400 personer att delta. Kommunen har nu fått resultatrapporten och den kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Medborgarundersökningen genomförs varje år i flera kommuner runtom i landet och utöver Karlsborgs kommun deltog ytterligare 136 kommuner det här året. Enkäten är en av de mest omfattande som kommunen gör både utifrån antal svarande och vilka områden som täcks in. Därför betraktas den som ett viktigt underlag för planering, vägval och prioriteringar i det framtida förändrings- och utvecklingsarbetet.

Efter att svarstiden gick ut i början av november har SCB sammanställt en resultatrapport som kommunen nu har fått tillgång till. Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson som håller ihop arbetet kring medborgarundersökningen ser fram emot att jobba vidare med rapporten. Nu återstår ett viktigt arbete med att analysera resultatet för att se vilka frågor och områden vi behöver ta tag i, säger hon och lyfter även fram hur viktigt och värdefullt det är att invånarna tar sig tid och engagerar sig i kommunens arbete på det här sättet. Vi vill verkligen rikta ett stort tack till alla som har deltagit, fortsätter hon.

Medborgarundersökningen är en del i arbetet med att öppna upp för dialog med kommunens invånare och under 2023 finns idéer på att ordna fler aktiviteter för att höja delaktigheten och bjuda in invånarna till samtal. Kajsa vill då påpeka att även den nya visionen ”Karlsborg 2035” är något som alla i samhället ska känna sig involverade i och därför kommer även den att vävas in i planeringen av fler medborgardialoger. Visionen tillsammans med medborgarundersökningen kan därför utgöra navet i framtida medborgardialoger. Vi vill skapa drivkraft, engagemang och intresse för utvecklingen av Karlsborg och där ser jag både medborgar-undersökningen och visionen som viktiga utgångspunkter för att nå dit, menar Kajsa. Men hon påpekar också att innehåll och format på medborgardialogerna inte är bestämda ännu. Vi kommer att sätta fart på den planeringen efter årsskiftet och mer information kommer alltså längre fram, avslutar Kajsa.

Mer om medborgarundersökningarna