Dialogträff i Undenäs - intressanta frågor och diskussioner

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Byggklara villatomter, fritidsaktiviteter och möjligheten för Undenäs att växa och utvecklas var några av alla de frågor som diskuterades under den dialogträff som genomfördes torsdagen den 26 oktober i Undenäsgården.

Träffen var den andra av totalt fyra som kommunen ordnar under hösten, dels i syfte i att informera om vad som är på gång, men framför allt för att lyssna in hur invånarna ser på lokalsamhället idag och hur de vill ha det utformat i framtiden.  

Kvällen inleddes av kommunchef Kajsa Eriksson Larsson som efter att ha hälsat alla välkomna, informerat om programmet och en del praktiska detaljer lämnade över till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Colling. Han lyfte främst innehållet och tankegångarna kring kommunens nya vision ”Karlsborg 2035 – ett liv med guldkant”. Visionen ska ligga till grund för kommunens fortsatta utvecklingsarbete och är även utgångspunkten i det strategiska program som den politiska ledningen har tagit fram för mandatperioden 2023-2026.

Byggklara tomter och planlagda områden

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson tog därefter över och drog lite korta fakta kring bland annat behovet av fler bostäder i samband med att den nya batterifabriken i Mariestad går i gång. Enligt beräkningarna kommer det i Skaraborg behöva byggas cirka 12 000 nya bostäder fram till 2030 bland annat med anledning av den nya batterifabriken i Mariestad. Som Håkan menade ligger Undenäs bra till i det läget. I Undenäs finns ett antal byggklara tomter och planlagda områden som ägs av kommunen och som är möjliga att bebygga. Håkan passade också på att fråga efter förslag på vad området där Unnebo ligger idag kan användas till i framtiden. Han uppmanade alla att ta tillfället i akt och diskutera det med kommunen när det var dags för mingel och fika. 

Fördjupad information om lediga tomter i Undenäs: 

Samverkan vägen till framgång

Att ideella krafter har stor betydelse för de verksamheter som på olika sätt berikar Undenäsbornas vardag var kultur- och fritidschefen Thomas Blomgren tydlig med när det var hans tur att berätta om sin förvaltning och dess uppdrag. Förutom att beskriva den mångfald av verksamheter som den förvaltningen bedriver låg fokus på det som finns i Undenäs. Thomas lyfte samverkan med Undenäs Byalag kring biblioteket som ett gott exempel på när kommunen och ideella krafter tillsammans kan upprätthålla en värdefull service för bygden. I byn finns också en träffpunkt som inte bara myllrar av aktivitet utan också är en social knutpunkt för många äldre invånare. 

Informationsplats för friluftsaktiviteter

Kommunens fritidsverksamhet går hand i hand med besöksnäringen i många fall och detta kunde kommunens turistchef Jarl Karlsson ge exempel på. Som han påpekade finns det ambitioner och behov av att förlänga turistsäsongen och försöka fördela ut besöksantalet över hela året och alltså inte koncentrera säsongen till några få sommarmånader. Detta bland annat genom att utveckla fler aktiviteter som går att göra året runt. Trenderna kring aktiv fritid och outdoor-turism ser ut att hålla i sig och Undenäsområdets läge med naturen inpå knuten och Tivedens skogar och sjöar nästgårds, har goda möjligheter att utvecklas än mer för invånarna såväl som för besökarna. Det som ligger närmast i satsningarna är att utveckla en informationsplats med kartor och annan värdefull information vid startpunkten för de motionsspår och vandringsleder som finns i och passerar igenom Undenäs. 

Översiktsplanen och vad den innebär för Undenäs

Ett viktigt inslag i kvällens program var information och dialog om den nya översiktsplanen som arkitektbyrån Krook & Tjäder har i uppdrag att arbeta fram tillsammans med kommunen. Frida Skarp och Linnéa Hedin från arkitektbyrån fanns på plats för att informera, men också för att samla in tankar och idéer från Undenäsborna. 

Fördjupad information om ny översiktsplanen: 

Frågor under kvällen

Ta del av de frågor som ställdes under kvällen:

Inkomna frågor och svar

Frågor och synpunker som handlar om översiktsplanen samt om detaljplanen för Idrottsvägen redovisas inte här utan kommer att hanteras separat. Läs mer på sidorna som handlar om dem: Ny översiktsplan

 


Alla våra dialogträffar under hösten:

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Mölltorp"

  Stort intresse för dialogträffen i Mölltorp

  Under hösten genomför Karlsborgs kommun ett antal dialogträffar runtom i kommunen och Mölltorp var först ut torsdagen den 28 september. Intresset var över förväntan och Mölltorpskolans matsal där träffen ägde rum var fylld till brädden med engagerade och intresserade Mölltorpsbor.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Undenäs"

  Dialogträff i Undenäs - intressanta frågor och diskussioner

  Byggklara villatomter, fritidsaktiviteter och möjligheten för Undenäs att växa och utvecklas var några av alla de frågor som diskuterades under den dialogträff som genomfördes torsdagen den 26 oktober i Undenäsgården.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Karlsborg"

  Dialogträffen i Karlsborg fyllde Strandskolans matsal

  Även den tredje dialogträffen i Karlsborg lockade många besökare. I en fullsatt matsal vid Strandskolan gavs information om kommande satsningar och vad verksamheterna har på gång, Främst fick dock invånarna göra sina röster hörda i dialogen om kommunens översiktsplan.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Forsvik"

  Engagerad dialog i Forsvik

  Den fjärde och sista dialogträffen gick av stapeln i Forsvik och ett fyrtiotal personer hade letat sig dit. Efter de inledande informationspunkterna blev det många intressanta och givande diskussioner som kommer vara ett bra underlag för framtida planering.

 • Inkomna frågor och svar

  I samband med våra dialogträffar under hösten 2023 har vi öppnat en särskild möjlighet för att ställa frågor till kommunen. Här kan du ta del av de frågor som ställdes under kvällen. Allteftersom vi har svar på frågorna kommer dessa också att publiceras här.