Dialogträffen i Karlsborg fyllde Strandskolans matsal

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Även den tredje dialogträffen i Karlsborg lockade många besökare. I en fullsatt matsal vid Strandskolan gavs information om kommande satsningar och vad verksamheterna har på gång, Främst fick dock invånarna göra sina röster hörda i dialogen om kommunens översiktsplan.

Kvällen inleddes av kommunchef Kajsa Eriksson Larsson som hälsade välkommen och informerade om programmet. Därefter berättade kommunalrådet Torbjörn Colling om kommunens vision och det strategiska programmet för kommunen. Programmet omfattar ett antal punkter och satsningar till och med år 2026. Torbjörn nämnde även besluten om utbyggnad av Moliden och en ny förskola. Han knöt an strategin till arbetet med översiktsplanen som den långsiktiga planen för framtiden och vikten av att lyssna med stora öron på alla församlade på dialogmötet.

Många frågor kring gata och park

Kommunens gata- och parkchef Arvid Linder var på plats och fick framför allt svara på många frågor både kring drift och underhåll. Vilket var ett mycket välkommet inslag.

Tillsammans med kommunens näringslivschef Johan Almgren passade Arvid också på att diskutera placeringen av så kallade food trucks.

Stort intresse kring satsningar inom kultur och fritid

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren berättade om den nya scenen som ska byggas på norra kanalområdet och ersätta den gamla. Scenen som blir både större och mer funktionell kommer också vara utrustad med en loge för de som uppträder och tillgänglig RWC-toalett för besökare.

Vidare berättade Thomas om en planerade utbyggnationen av Moliden med en ny fullstor hall, en mindre sidohall och ny entré med foajé.

Från invånarna på plats kom många uppskattade synpunkter och frågor. Där nämndes även en önskan kring större spridning av Seniorbladet liksom ökade öppettider på biblioteket. Här nämnde Thomas ”MerÖppet” som det arbetas med.

Arbete igång för att utöka särskilda boendet för demenssjukdom

Birigitta Johansson, socialchef, informerade om att förberedande arbete pågår med att Haganäset kommer utöka särskilda boendet för personer med demenssjukdom med 9 lägenheter år 2025. 

Satsningar på kommunens förskolor och skolor

Skolchef Harald Lundqvist informerade om om- och tillbyggnad av Carl Johanskolan som blir både modern och fräsch inne och inte minst den kommande förbättringen av utemiljön. Den kommer att ge ett helt annat och bättre intryck till förbipasserande och med en tydlig och välkomnande entré. Skolan förses också med eget bibliotek, korridorbrytande åtgärder och fler mindre studierum. Arbetet kommer vara klart hösten 2024.

Harald lämnade också en lägesuppdatering kring nybyggnationen av Strandskolan. Den gamla är nu riven och skolverksamheten bedrivs nu i moduler norr och söder om den. Nya skolan får ett fantastiskt sjönära läge med sjöutsikt via stora fönster. Även här moderna och anpassade lokaler. Skolan blir klar hösten 2025.

Slutligen berättade Harald om nybyggnation av förskola. Det är ett helt färskt beslut. Förskolan kommer att uppföras på fastigheten Tallkotten där det tidigare legat en förskola. Den ska ersätta Vätterskolan och Ekorren och får ytterligare två framtidssäkrande avdelningar så totalt sex avdelningar. Den nya förskolan kommer stå klar tidigast hösten 2025.

Ett levande södra kanalområde

Amanda Alexandersson, projektledare på Karlsborgs kommun, berättade att arbetet med att forma Södra kanalområdet är i gång. En arkitekt ritar på området utifrån framtagna behov för exempelvis belysning, sophantering och tillgänglighet. Samtidigt är avtalsdialoger med entreprenörer på platsen pågående för ett fortsatt levande område. 

Frågor under kvällen

Ta del av de frågor som ställdes under kvällen:

Inkomna frågor och svar

Frågor och synpunker som handlar om översiktsplanen samt om detaljplanen för Idrottsvägen redovisas inte här utan kommer att hanteras separat. Läs mer på sidorna som handlar om dem: Ny översiktsplan


Alla våra dialogträffar under hösten:

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Mölltorp"

  Stort intresse för dialogträffen i Mölltorp

  Under hösten genomför Karlsborgs kommun ett antal dialogträffar runtom i kommunen och Mölltorp var först ut torsdagen den 28 september. Intresset var över förväntan och Mölltorpskolans matsal där träffen ägde rum var fylld till brädden med engagerade och intresserade Mölltorpsbor.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Undenäs"

  Dialogträff i Undenäs - intressanta frågor och diskussioner

  Byggklara villatomter, fritidsaktiviteter och möjligheten för Undenäs att växa och utvecklas var några av alla de frågor som diskuterades under den dialogträff som genomfördes torsdagen den 26 oktober i Undenäsgården.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Karlsborg"

  Dialogträffen i Karlsborg fyllde Strandskolans matsal

  Även den tredje dialogträffen i Karlsborg lockade många besökare. I en fullsatt matsal vid Strandskolan gavs information om kommande satsningar och vad verksamheterna har på gång, Främst fick dock invånarna göra sina röster hörda i dialogen om kommunens översiktsplan.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Forsvik"

  Engagerad dialog i Forsvik

  Den fjärde och sista dialogträffen gick av stapeln i Forsvik och ett fyrtiotal personer hade letat sig dit. Efter de inledande informationspunkterna blev det många intressanta och givande diskussioner som kommer vara ett bra underlag för framtida planering.

 • Inkomna frågor och svar

  I samband med våra dialogträffar under hösten 2023 har vi öppnat en särskild möjlighet för att ställa frågor till kommunen. Här kan du ta del av de frågor som ställdes under kvällen. Allteftersom vi har svar på frågorna kommer dessa också att publiceras här.