Avfall - ett gemensamt ansvar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Garnisonssjukhuset på Vanäs Udde

19 juni 2024

Avfallsfrågan är en aktuell fråga, inte bara i Karlsborgs kommun utan i alla EU-länder. De lagstiftningar som finns idag ställer krav på oss som kommun, en förändring behöver ske. I Karlsborg har en succesiv förändring påbörjats men som kommer planläggas till hösten när vi vet mer hur förändringen påverkar oss som kommun.

I och med vår nuvarande sommarsäsong ökar trycket på antalet personer som använder platsen Karlsborg. En ökning av antalet människor kräver en ökad hantering av vårt avfall. På grund av strukturella förändringar i kommunorganisationen ser inte avfallshantering ut likt tidigare år utan vi står inför en ny tid. 

- För säsongen har vi kontroll över situationen. Sopkärl är utplacerade på väl besökta platser. Vi förstår att en förändring av avfallshanteringen blir extra tydlig när vi är fler som använder platsen och när det helt enkelt blir ett större avfall. säger Arvid Lindner chef på Gata och parkenheten.

Förändringen kring avfallshanteringen sker succesivt med stöd av Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS) och kommer ställa krav på kommunen som organisation men också på våra medmänniskor. 

- Vi behöver se till att skräp hanteras på ”rätt” sätt och att vi alla tar ansvar och tar hand om det skräp vi både producerar och tar med oss ut i naturen, fortsätter Arvid. 

Sedan 1 januari 2024 finns det EU-lagstiftningar kring avfall och krav på att vi ska sortera. En plan för nuläget men även för framtiden har tagits fram i Karlsborgs kommun för att bemöta de krav som finns idag. Kraven innefattar exempelvis fastighetsnära insamlingar av förpackningar. Det är förändringar som behövs för att skapa en mer hållbar värld.

- Saker och ting kommer behöva förändras från förr när det gäller avfall. Förändringen gör vi tillsammans med verksamheter och på individnivå. Vår ambition är att bjuda in näringslivet i förändringsresan, berättar Arvid.

Införandet av obligatorisk insamling av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar sker och kommer att ske stegvis.