Kommunledningsförvaltningen

Är du osäker på vilken e-postadress du ska använda kan du alltid skicka ditt e-postmeddelande till kommunledningsförvaltningen officiella brevlåda kommun@karlsborg.se. Ditt meddelande vidarebefordras då till berörd mottagare.