Kanslienheten

Inom kanslienheten ryms ett antal olika uppdrag såsom registrering, nämndsadministration och arkiv.

Kommunledningsförvaltningens officiella funktionsbrevlåda kommun@karlsborg.se

Kommunarkivets funktionsbrevlåda arkivet@karlsborg.se