Kanslienheten

Inom kanslienheten ryms ett antal olika uppdrag såsom registrering, nämndsadministration och arkiv.

Kommunledningsförvaltningens officiella brevlåda kommun@karlsborg.se