Detaljplanen styr vad du kan bygga

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

I städer och i tätorter finns oftast en detaljplan som bestämmer markens användning och hur man får bygga. Användningen kan exempelvis vara bostäder, industri, handel eller utbildning.

Detaljplanen reglerar bland annat vad man får bygga, var på tomten man får bygga, hur högt man får bygga och hur stor del av tomten som får bebyggas. 

Om du ska bygga något inom planlagt område är det därför viktigt att först ta redan på vad detaljplanen säger – så att du på ett tidigt stadium får veta om din planerade åtgärd är möjlig eller inte.

Här hittar du information om pågående och färdiga detaljplaner.