Solenergianläggningar

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

I Karlsborgs kommun krävs det ett bygglov för installation av solceller då stora delar av kommunen som ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Bygglovsplikten gäller för dig som bor i ett detaljplaneratområde som också ligger inom totalförsvarets riksintresse.

I vår kommun har vi riksintressen för totalförsvarets millitära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader.

Följande handlingar ska lämnas in till plan- och byggenheten:

Ansökan om bygglov: Beskriv så utförligt som möjligt.

Situationsplan: Visar vilken byggnad solpanelerna placeras på.

Fasadritning: Fasadritningar som visar var solpanelerna ska placeras. Kom ihåg mått och lutning.

Förslag till kontrollplan: Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Detaljerad information om solcellsanläggningen: märke/fabrikat, prestanda etc.