Rödesund - planer för boende och mötesplatser

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun, Wennergrens och Karlsborgsbostäder arbetar tillsammans fram en ny detaljplan för Rödesunds torg. Området ska innehålla ett torg, cirka 80 bostäder och ett antal lokaler/butikslokaler. Ambitionen är att skapa Skaraborgs attraktivaste torg med ytor för människor att mötas, bo, handla och koppla av.

Boende i attraktivt, sjönära läge

Enligt förslaget ska området inrymma cirka 80 bostäder och det är aktuellt både med hyres- och bostadsrätter. Förslaget tar hänsyn till närliggande befintlig bebyggelse och ska bevara de utblickar som finns idag. Målsättningen är att bygga bostäder och lokaler med riktigt hög kvalitet i såväl gestaltning som utförande.

Planen innebär att Karlsborgsbostäders hyresgäster på Pilen behöver byta bostad och hyresvärden kommer att hjälpa alla berörda hyresgäster till att hitta en ny bostad. 

Ny strandpromenad och marina

För att ytterligare lyfta området och öka attraktionskraften planeras det också för en ny strandpromenad och marina med både permanenta båtplatser och en gästhamn. 

Renovering av befintliga fastigheter

I samarbete med Coop ska den befintliga butiken renoveras och få en ordentlig ansiktslyftning. En omfattande renovering av fastigheten där bland annat Hotell Rödesund ligger är genomförd sedan tidigare och har blivit ett stort lyft för hela området.

Planeringen framåt

Projektet med ny detaljplan startade för flera år sedan. De olika delarna ska nu skrivas ihop till en samrådshandling som beräknas komma ut under hösten 2021. Målet är att det ska finnas en färdig och antagen detaljplan under våren 2022. Om allt går enligt uppgjord plan kan torgbildningen vara klar 2025.

Projektgrupp

I projektgruppen ingår:

  • Joakim Ahlin, VD Karlsborgsbostäder
  • Rolf Andersson, styrelseordförande i Karlsborgsbostäder
  • Erik Wennergren, VD Wennergrens
  • Håkan Karlsson, samhällsbyggnadschef i Karlsborgs kommun
  • Linnea Hedin , Emma Lindberg, Frida Skarp från Tengbom, Göteborg
  • Ingvar Blixt från Ritningen, Skövde.