Nytt råvattenintag med intagsledning i Vättern till Karlsborgs vattenreningsverk

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Samråd inför ansökan om tillstånd, enligt 11 kap miljöbalken, för utförande av nytt råvattenintag med tillhörande intagsledning, i Vättern, till Karlsborgs kommuns vattenreningsverk.

Samråd inför ansökan om tillstånd, enligt 11 kap miljöbalken, för utförande av nytt råvattenintag med tillhörande intagsledning, i Vättern, till Karlsborgs kommuns vattenreningsverk beläget i anslutning till Vanäs udde. (se bilaga 1)

Syftet med projektet är att förse kommunens vattenreningsverk med ett säkert råvatten av hög kvalitet, för kommunens framtida dricksvattenförsörjning.

Karlsborgs kommun önskar nu era synpunkter när det gäller den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådsyttrande kan lämnas via brev till VA-chef Mikael Jonsson Karlsborgs kommun, 546 82 Karlsborg, eller via e-post till mikael.jonsson@karlsborg.se . Märk yttrandet ”Samrådsyttrande Råvattenintag” 

Yttrande önskas senast 2022-10-07.

 

Samrådsunderlag råvattenintag Karlsborg

Bilaga 1 Orienteringskarta Vattenverk Karlsborg

Bilaga 2 Sammanträdesprotokoll Karlsborgs kommunfullmäktige

Bilaga 3 Befintliga förhållande råvattenintag

Bilaga 4 Utökade Skyddsföreskrifter fästningsområdet

Bilaga 5 Översikt ledningssträckning

Adress samrådskontakter