Utveckling i Karlsborg - pågående projekt och politisk information

30 november 2021, Kl. 18:30

Fästningsteatern, Karlsborgs fästning

Framtidsprojekt samt politisk information om hur framtiden i Karlsborg kan se ut.