Karlsborg 2035 - Delaktighet

Symbol för visionsarbetet "Karlsborg 203"

Vad innebär ordet delaktighet för dig och vad innebär ett delaktigt Karlsborg för dig? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

Delaktighet

Dina personuppgifter

Om du väljer att fylla i din e-postadress behandlar kommunen personuppgifter om dig. Vi behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om detta på vår informationssida om GDPR