Planering

Kalender

Visionsarbetet sträcker sig över åren 2021 och 2022. Under våren 2021 arbetade kommunens organisation med att ta fram underlag för de värdeord som kommer att prägla den fortsatta dialogen med invånarna.

Så här ser planeringen ut

Tidpunkt Händelse
April 2021 Förslag på värdeord arbetas fram från politiker och personal inom Karlsborgs kommun.
Maj 2021 Värdeord beslutas i kommunstyrelsen.
Maj/juni 2021 Workshop genomförs för tjänstepersoner och politiker inom Karlsborgs kommun.
Hösten 2021 Aktiviteter medborgardialog för att få in underlag till Karlsborg 2035.
Vintern 2021/2022 Karlsborg 2035 arbetas fram.
April 2022 Visionen hanteras i kommunstyrelsen.
Juni 2022 Beslut i kommunfullmäktige.