Medborgarundersökning 2019 - Karlsborgare tycker till

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

På uppdrag av Karlsborgs kommun genomför Statistiska centralbyrån (SCB) just nu en medborgarundersökning och 800 Karlsborgare har valts ut för att medverka i undersökningen.

Förutom här i Karlsborg genomförs undersökningen i ytterligare 134 kommuner och totalt är det 161 500 personer i åldrarna 18-84 år runtom i landet som kommer att få möjlighet att delta.

Den görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Urvalet

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Enkäten skickas hem till dem som ingår i urvalet. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. I Karlsborg skickas enkäten till 800 personer.

Svara på papper eller digitalt på webben

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Sista svarsdag

Sista dag för att posta pappersenkät: 29 oktober.

Sista dag att besvara enkäten på webben: 4 oktober

Som ett led i att utveckla och förbättra kommunens verksamheter genomför vi medborgarundersökningar. Undersökningarna görs i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån).