Allmänhetens frågestund

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

På kommunfullmäktiges sammanträden ingår allmänhetens frågestund. Detta är en punkt på dagordningen där politikerna svarar på frågor som har kommit in skriftligen från invånare eller andra intresserade.

Frågorna kan handla om vad som helst som ingår i de områden, som våra beslutsfattande politiker ansvarar för.

Frågorna måste ställas skriftligen till kommunkansliet senast klockan 12.00 fredagen innan kommunfullmäktige sammanträder. 

Om du har möjlighet att närvara vid sammanträdet där din fråga tas upp lämnas svaret både muntligt och skriftlig, möjligheten finns också att ställa följdfrågor.

Kan du inte närvara vid sammanträdet skickar vi svaret till dig istället.

Du kan välja att skicka in frågan på olika sätt:

  1. Skicka med e-post till kommun@karlsborg.se
  2. Skicka på papper till Karlsborgs kommun, 546 82 Karlsborg
  3. Fyll i formuläret på den här sidan

Formulär för att skicka in fråga

Här fyller du i och sänder din fråga till allmänhetens frågestund vid nästkommande kommunfullmäktige. Tänk på att formulera tydliga frågor. Vi kan behöva ha kontakt med dig inför det sammanträde då frågan kommer att behandlas. Därför måste du ange namn, adress och telefonnummer så att vi kan nå dig. Vår kontakt med dig underlättas förstås också om du har en e-postadress, men den uppgiften är inte obligatorisk.

Skriv din fråga:

Bifoga fil