Motioner - inkomna 2019

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du information om de motioner som har kommit in till kommunfullmäktige under år 2019.

Handlingar som hör till motionerna

De handlingar som finns till motionerna hittar du i vårt diarium.

Klicka på den här länken för att komma direkt till kommunfullmäktiges möteshandlingar.

Ordförklaringar och förkortningar

I listan nedan finns ett antal rubriker vars innebörd kanske inte är självklara för alla. Här kommer därför en enklare förklaring av vad de betyder:

KF: Kommunfullmäktige

Bifall: Motionen godkänns och ska verkställas av ansvarig verksamhet.

Avslag: Motionen godkänns inte.

Besvarad: Motionen kan innehålla förslag som sedan tidigare hanteras eller har hanterats i sin helhet eller som delar i andra satsningar och projekt. Av den anledningen är det inte aktuellt att vare sig avslå eller bifalla motionen.


Januari-mars 2019:

Inkommen till KF (datum) Rubrik/beskrivning
på motionen
Beslutad i KF (datum) Bifall
(X)
Avslag
(X)
Besvarad
(X)
Avslutad/
genomförd (X)
2019-02-25 Ekonomiskt bokslut asylinvandringen 2019-05-27   X    
2019-02-25 Inbjudan prospekteringsbolag 2019-05-27   X    
2019-03-25 Rekrytering sjuksköterskor 2019-09-23   X    
2019-03-25 Inbjudan branschorganisation Swemin 2019-06-24   X    
2019-03-25 Inköp av hjärtstartare i Forsvik 2019-06-24     X  
2019-03-25 IS-återvändare 2019-06-24   X    
2019-03-25 200-års städning 2019-06-24     X  
2019-03-25 Framtidens digitala samhälle 2020-06-29 X      

Motioner april-juni 2019:

Inkommen till KF (datum) Rubrik/beskrivning 
på motionen
Beslutad i KF (datum) Bifall 
(X)
Avslag 
(X)
Besvarad 
(X)
Avslutad/
genomförd (X)
2019-05-27 Samordnad varudistribution 2019-09-23     X  
2019-05-27 Föreläsning i gruvfrågor 2019-09-23   X    
2019-05-27 Inbjudan till prospekteringsbolag 2019-10-28   X    
2019-05-27 Åtgärder mot felparkering vid särskilt tillfälle 2019-09-23     X  
2019-05-27 Språkkrav 2019-09-23   X    
2019-06-24 Utredning om etablering av miljözon i Havsmon 2019-09-23   X    

Motioner juli-september 2019

Inkommen till KF (datum) Rubrik/beskrivning 
på motionen
Beslutad i KF (datum) Bifall 
(X)
Avslag 
(X)
Besvarad 
(X)
Avslutad/
genomförd (X)
2019-09-23 Klasstelefoner 2020-02-24   X    

Motioner oktober-december 2019

Inkommen till KF (datum) Rubrik/beskrivning 
på motionen
Beslutad i KF (datum) Bifall 
(X)
Avslag 
(X)
Besvarad 
(X)
Avslutad/
genomförd (X)
2019-10-28 Information om status för motioner och medborgarförslag 2020-05-25 X     X
2019-11-25 Komplettering av Social hållbarhetsplan 2020-03-23   X    
2019-11-25 Porrfilter 2020-02-24 X     X