Säkerhet i hemmet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Det är i våra bostäder och nära dem som flest skador orsakade av olyckor inträffar. Olycksfallen blir färre om så många som möjligt får kunskap om hur man förebygger olycksfall och bränder hemma.

Du kan själv göra mycket för att höja säkerheten i ditt hem och därmed minska risken för att det ska börja brinna eller inträffa en olycka.

Webbplatsen dinsäkerhet.se

Webbplatsen dinsäkerhet.se drivs av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och där hittar du information om hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö.

Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. Här finns också tips om krisberedskap, det vill säga hur du ska kunna klara dig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

dinsäkerhet.se hittar du bland annat ämnesområdena:

  • Brand och eld
  • Fritid och resor
  • Farliga ämnen
  • Naturens påverkan
  • Din krisberedskap
  • Om risker
  • Vid olycka
  • Informationssäkerhet

Urvalet baseras på den aktuella skade-, olycks- och riskbilden i Sverige.

Brandskyddsinformation på olika språk

På brandskyddsföreningens hemsida finns det information om hur man förebygger  bränder på en rad olika språk.