Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen

Telefon
0505-170 00
Telefontider
Fråga efter någon av följande: Ekonomiskt bistånd (handläggare ekonomiskt bistånd) Barn och unga (socialsekreterare) Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare) Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson (familjehemssekreterare) Öppenvård (personal öppenvård) Vid akuta ärenden kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00. Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.
E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se
Besöksadress
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg
Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00 Lunchstängt kl. 12.00-13.00
Postadress
Karlsborgs kommun
Individ-och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg
Hitta hit