Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen

Telefon
0505-170 00
Telefontider
Fråga efter någon av följande: Ekonomiskt bistånd (handläggare ekonomiskt bistånd) Barn och unga (socialsekreterare) Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare) Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson (familjehemssekreterare) Öppenvård (personal öppenvård) Biståndshandläggare Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00. Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.
E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se
Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg
Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider: Reception måndag-fredag 08:00-12:00 Endast bokade besök på eftermiddagen. Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00. Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).
Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg