Mirjam - Lärare

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Mirjam Nyberg

"Jag lär mig jättemycket av mina kollegor och mina elever."

Mirjam Nyberg är lärare på gymnasiet/vuxenutbildningen. 

Vad innebär tjänsten du har idag?

Till största del undervisar jag som lärare. Just nu arbetar jag på språkintroduktion och vuxenutbildning inom SFI (svenska för invandrare). Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för gymnasiet för de som inte har betyg att söka till ett nationellt gymnasium framförallt med anledning av att språket saknas. Det är nyanlända elever, allt från de som just kommit hit till dem som befunnit sig längre tid i landet. Ofta har de som stannar länge hos oss en väldigt kort skolbakgrund i hemlandet och då behöver man även mycket ämneskunskaper.

Gymnasielärare i grunden

Jag har en gymnasielärarexamen i botten och tycker det är jättekul att undervisa både vuxna och ungdomar! Jag lär mig jättemycket av mina kollegor och mina elever och ser mig inte som någon expert. De vuxna som läser SFI ska få grunder i svenska språket, förberedas för samhället och för olika vägar ut till arbetsliv eller vidare studier. Man pratar bl a om föräldrarollen, även mycket kring hur vårt samhälle är uppbyggt. När jag undervisar ungdomar så är det kursen i svenska som andraspråk och då är det en helt annan kursplan med mer litteratur, ett mycket större innehåll i språket kan man säga.

Anpassar efter individen

Båda undervisningsformerna är otroligt breda. Det ställer höga krav på en som lärare. Vi har människor som kommer från olika bakgrunder och från olika länder med olika skolsystem i samma klassrum. Vi ska möta individuella behov och förutsättningar hos alla och det kräver en stor flexibilitet hos oss och ett stort intresse och en vilja att vara nyfiken på de här människorna. 

Utveckla arbetssätt

Mirjam arbetar även deltid med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) vilket har inneburit att hon gått en utbildning vid Stockholms universitet för att bli kursledare och kunna utbilda sina kollegor. 

Vi var ca 80 lärare från hela landet som deltog och som sedan lokalt i sina kommuner arbetar med att utveckla arbetssättet på skolorna. Bl a genom att anordna utbildning för alla lärare i kommunen och det var nytt, att hålla utbildning för kollegor är en speciell roll. Särskilt här på Vux finns ett stort intresse. Det är ett arbetssätt för alla elever, men här på Vux har vi de förutsättningarna att språket är nytt för i princip alla våra elever. Utbildningen innebär att man får konkreta verktyg, arbetsmetoder som vi använder och de får testa själva. Det bygger på ett kollegialt lärande, att vi lär oss tillsammans. Det är till nytta för alla ämnen att veta och få nya perspektiv på hur eleven möter texten, hur vi kan hjälpa dem med läsandet och skrivandet. Språk finns i alla våra ämnen, inte bara i svenskan.

Finns det något specifikt som gör att du trivs med ditt jobb?

Det är en väldigt god stämning, det säger alla som kommer hit. Vi är väldigt öppna och bra på att ta emot såväl nya människor, kollegor som besökare. Vi möter människor från hela världen varje dag och för att göra det och trivas med det krävs det nog att man är intresserad av människor.

Hjälper varandra

Vi hjälper varandra i kollegiet. Hjälper nya in, eftersom vi vet att det inte är en vanlig klass som i grundskolan eller som när jag jobbade på gymnasiet tidigare, där alla kommer från relativt samma bakgrund.

Närvarande och lyhörd chef

Vi har en närvarande chef som är väldigt lyhörd, har gott förtroende till oss och ger oss stort ansvar men som också finns där hela tiden som stöd och lyssnar. Man får vara med och ta ansvar och det är öppet att komma med idéer. Ledningsgrupp och rektor fattar beslut men vår chef lyssnar in, är lyhörd och vi får mycket bekräftelse tillbaka.

Vi har en trygghet i varandra och en trygghet i vårt ledarskap. Vi får höra från vår chef att vi gör ett gott jobb och det är jätteviktigt! 

Vad är det bästa med att jobba i Karlsborg?

Om jag jämför med större kommuner som jag har jobbat i så känner jag att det är lättare att kunna påverka i en mindre kommun. Jag känner att det är närmare till rektor och övrig ledning om jag jämför med större kommuner, där man knappt vet vem som är skolchef. Det är en fördel. Det är närmare till beslut och enklare med kommunikation.

Det har blivit väldigt tydligt på våra studiedagar också där vi har kunnat samlas allihop, få ansikten på varandra och det är jätteroligt att se att vi börjar prata om varandra på ett annat sätt.

Gemenskap över gränserna

I Karlsborg har vi verkligen möjligheten att träffas över skolgränserna och arbeta med samma utbildning, samma tänk och det blir en stor fördel för eleverna men också för oss och möjligheten att känna en gemenskap. Det tycker jag att man ska satsa mer på!