Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlsborg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Karlsborgs kommun skall upprätthållas. Föreskrifterna gäller alla platser inom kommunen som är offentlig plats.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlsborgs kommun