Näringsliv och arbetsmarknad

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Ungefär hälften av arbetstillfällena finns inom offentlig verksamhet. Bortsett från den offentliga sektorns framträdande roll är Karlsborg en småföretagarkommun. Flertalet företag har under 10 anställda och bedriver verksamhet inom tillverknings- och tjänstesektorn.

De största arbetsgivarna är Karlsborgs kommun och Försvarsmakten med Livregementets husarer (K3) som utbildar en luftburen bataljon, en underrättelsebataljon och ansvarar för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster. Vid K3 finns också Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola, därutöver Örebro/Värmlandsgruppen som utbildar en del av Hemvärnet.

Karlsborg har ett mycket vackert läge invid Göta Kanal och Vätterns strand i den nordöstra delen av Västra Götalands län.

En stor del av kommunens landyta är riksintressant för sin natur och kulturbygd.