Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Alternativ logo för intranätet

12 oktober 2018

Kommun och politik

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Alla kommuner får tillfälle till senast den 16 november 2018 att skicka in förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Alla kommuner, andra trossammanfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast till den 16 november 2018 skicka in skriftligt motiverande förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens webbplats.