Informationskväll om ny skola

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Informationsträff om ny skola

3 april 2019

Utbildning och barnomsorg, Nya Strandskolan

Som en del i planeringen av ny skola, där nuvarande Strandskolan ligger idag, ordnade kommunen i tisdags kväll en informationsträff för dem som bor i närheten av skolan och som på olika sätt berörs. Politiker och tjänstemän var på plats för att informera och svara på frågor.

Syftet med träffen var att i ett tidigt skede i processen lämna information om planeringsarbetet, hur området får användas enligt gällande detaljplan och tankar kring hur skolan kan utformas. Kommunen såg också till att fånga upp de tankar och synpunkter som berörda boende hade.

Information om upphandlingen och byggprojektet

Efter att kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson hälsat alla välkomna och informerat om den politiska beslutsprocessen tog samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och fastighetschef Mikael Arthursson över och informerade om projekteringen och byggprojektet, vilket genomförs enligt en så kallad partneringmodell. Partnering är ett vanligt förfarande vid sådana här arbeten och Håkan Karlsson påpekade att det ger goda förutsättningar för kommunen att kunna påverka och styra projektet i önskad riktning. Mikael Artursson fortsatte det resonemanget och betonade just de goda påverkansmöjligheterna för beställaren gentemot byggentreprenören. 

Utformning ur ett pedagogiskt och verksamhetsperspektiv

I dagsläget är det inte fastställt hur skolan ska se ut, men det finns väl utvecklade tankar och idéer kring detta. Strandskolans rektor Kent Larsson och kommunens skolchef Karin Gustafsson redogjorde för deras syn utifrån ett pedagogiskt och verksamhetsperspektiv. De beskrev bland annat fördelarna med att minska ned antalet byggnader och sträva mot en sammanhållen skolbyggnad.

Många intressanta frågor

Åhörarna ställde många intressanta frågor om bland annat byggnadens utformning och placering på området och hur det påverkar sjöutsikten för dem som bor intill skolan. I övrigt kom det fram ett flertal tankar och synpunkter som kommunen tar med sig in i planeringsarbetet. 

Information om projektet framöver

Information om byggprojektet kommer att finnas på kommunens webbplats. Ytterligare informationsträffar är inte inplanerade i dagsläget, men om behov uppstår är det möjligt att det genomförs fler liknande träffar vid olika skeden i planeringen.