Rökförbudet utökas - Ny tobakslag från 1 juli

Telefon
0500-49 36 30 (kundtjänst)

E-post
miljoskaraborg@skovde.se

Besöksadress
Hertig Johans torg 2, Skövde

Webbplats:
https://www.miljoskaraborg.se

Postadress
Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Skylt med symbol för rökning förbjuden

27 juni 2019

Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Från och med 1 juli blir det nya regler gällande rökning på offentliga platser. Till exempel blir det förbjudet att röka på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

De nya reglerna om rökfria miljöer gäller inte bara tobaksrökning utan även:

  • inhalering av tobak som förångats (exempelvis i vattenpipa)
  • rökning av örtprodukter 
  • användning av e-cigaretter
  • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Det innebär att det inte är tillåtet att varken röka cigaretter, vattenpipa, e-cigaretter eller liknande produkter i många miljöer där allmänheten vistas.

Vem ansvarar för att det följs?

Det är den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Miljösamverkan östra Skaraborg har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna och se alltså se till att de olika verksamheterna följer lagen.

Mer information

Läs mer om den nya tobakslagen på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats.