Verksamheten planerar för Nya Strandskolan

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

31 maj 2019

Utbildning och barnomsorg, Nya Strandskolan

Under hösten 2018 satte planeringen igång på allvar för personalen på Strandskolan.

Rektor, lärare och övrig personal har bildat arbetsgrupper och hämtat in erfarenheter och kunskap genom studiebesök hos kommuner som de senaste åren har byggt nya skolor.

Arbetsgrupperna är  i full gång med att ta fram ett funktionsprogram som ska ligga till grund för den nya skolans innehåll.