Våga snacka spelmissbruk

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Tillfälliga öppettider i receptionen, under situationen med Coronaviruset. Må-fre 08.00-12.00.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Skämklipp från Länsstyrelsens youtubefilm om tobaksreklam

4 oktober 2019

HUVUDWEBB, Vård, stöd och omsorg

"Om reklam för tobak gjordes på samma sätt som för spel och casino".

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunens uppdrag är att arbeta förebyggande mot spelmissbruk.

För att förebygga spelmissbruk hos unga har Länsstyrelsen ett samarbete med influencern Carl Déman. Budskapet är enkelt; "Om reklam för tobak gjordes på samma sätt som för spel och casino".

#vågasnackaspelmissbruk

Våga snacka spelmissbruk

Om tobaksreklam funkade på samma sätt som spelreklam...