Våga snacka spelmissbruk

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Vid akuta ärenden kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00.
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ-och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Skämklipp från Länsstyrelsens youtubefilm om tobaksreklam

4 oktober 2019

HUVUDWEBB, Vård, stöd och omsorg

"Om reklam för tobak gjordes på samma sätt som för spel och casino".

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunens uppdrag är att arbeta förebyggande mot spelmissbruk.

För att förebygga spelmissbruk hos unga har Länsstyrelsen ett samarbete med influencern Carl Déman. Budskapet är enkelt; "Om reklam för tobak gjordes på samma sätt som för spel och casino".

#vågasnackaspelmissbruk

Våga snacka spelmissbruk

Om tobaksreklam funkade på samma sätt som spelreklam...