Vi spolar vattenledningarna

Person tvättar händerna i rinnande vatten.

30 september 2019

Bygga, bo och miljö

Under veckorna 40-42 spolar vi ledningsnätet i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

Vissa driftstörningar som missfärgning av vattnet och tryckfall kan förekomma.

Om vattnet ser missfärgat ut ska du spola i kranarna en längre stund tills vattnet åter ser bra ut.

Vill du veta mer om kommunens ansvar och arbete med vatten och avlopp? På kommunens webbsida om vatten och avlopp hittar du mer information.