Vad gäller inom grundskolan?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Lärare och elver Mölltorpskolan

17 mars 2020

När ska en elev stanna hemma från skolan? Vad händer om en elev eller personal har symtom? Vad kan en gör för att minska risken för att smitta andra eller bli smittad? Här får du svaren!

Friska elever och personal ska gå till skolan/jobbet

Folkhälsomyndighetens rekommendation, ur ett smittskyddsperspektiv, kvarstår. Friska elever och personal, som återkommer från en resa och inte uppvisar några symtom på sjukdom, ska gå till skolan.

Elever och personal, som har rest i områden drabbade av coronaviruset behöver således inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Råd för att minska smittspridningen inom skolans verksamhet

  • Var extra noga med handhygien – tvätta händerna ofta.
  • Stanna hemma när du är sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont eller feber.
  • Du ska vara vara symtomfri i minst 2 dagar innan du kommer tillbaka till skolan.
  • Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Om elev eller personal upptäcks med infektion

Om en elev eller personal på en skola upptäcks med infektionen görs en normal smittspårning av smittskyddsläkare, som bedömer om någon elev eller personal på skolan behöver vara hemma eftersom hen har varit utsatt för en risk för smitta.

De individer som hittas i smittspårningen kommer att få instruktion om självkarantän för att minska risken för smittspridning. Skola eller skolledning rekommenderas att inte göra några egna bedömningar eller ta några egna beslut.