Aktuellt läge i Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Symbol med bokstaven i på röd bakgrund

5 augusti 2020

Informationshantering, Myndigheternas information

Här hittar du information om aktuellt läge, hur Karlsborgs kommun informerar och i övrigt hanterar Coronapandemin.

Vi har en allmän smittspridning i samhället och Karlsborgs kommun arbetar för att minska spridningen och hantera konsekvenserna av coronaviruset både i våra egna verksamheter och i samhället.

Kommunens ledningsgrupp möts en gång i veckan

Karlsborgs kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Kommunens ledningsgrupp träffas en gång i veckan tillsammans med ett antal nyckelpersoner i kommunen för en gemensam lägesavstämning samt planering och beslut om åtgärder, insatser och inriktning. Vid mötet finns även kommunens politiska ledning representerad. 

Så här informerar vi om konstaterade fall av covid-19 i våra verksamheter

Vi vill bidra till en korrekt och tydlig sammanfattad bild av läget i vår kommun. Om smitta konstateras inom vår verksamhet meddelar vi detta på den här sidan. Vi värnar i första hand om den personliga integriteten och informerar därför om läget på ett övergripande plan. Vi informerar med andra ord inte i detalj om var i verksamheten de konstaterade fallen finns. Vänligen respektera detta och ställ inte frågor som gör att vår personal hamnar i svåra lägen.

Aktuellt läge

(uppdaterat 2020-08-05)

I dagsläget har vi inga bekräftade fall av covid-19 på Karlsborgs kommuns boenden. 

Vi är mycket tacksamma för att vi inte har fått in smittan på våra boenden och vi fortsätter förstås att arbeta utifrån de rutiner som har tagits fram för att hindra smittspridningen. Längre ned på sidan kan du läsa om hur vi hanterar Coronapandemin inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Aktuell information om antal bekräftade fall i regionen och i kommunerna finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Så här hanterar vi Coronapandemin i våra verksamheter 

Provtagning inom Vård och omsorg

 • Provtagning för Covid-19 för boende och personal sker vid minsta symtom, även diffusa.
 • Det sker även provtagning, så kallad screening, av boende som flyttar in på särskilt boende samt Rehab/korttid från hemmet eller från sjukhus. Dessa personer vårdas även i karantän i 14 dagar oavsett vad provsvar visar.
 • Provtagning kan också göras som ett led i smittspårning vid konstaterad smitta. 
 • Om vi genomför provtagning för Covid-19 meddelar vi anhöriga till boende inför att det sker. Vi informerar också om provsvaret. 

Skyddsutrustning inom Vård och omsorg

 • Det finns tillräckligt med godkänd skyddsutrustning och den används enligt de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheten och det lokala smittskyddet gett ut.
 • Kommunen har som extra skyddsåtgärd valt att personalen ska använda sig av visir i allt arbete som sker inom två meter hos alla boende.
 • Kommunen har även förberett en isolerad avdelning som står redo att ta emot boende med konstaterad Covid-19. Denna har inte behövt aktiveras.

Besök av anhöriga på Haganäset

Socialstyrelsen har öppnat upp för besök för anhöriga med intyg om att de har genomfört positivt antikroppstest, i verksamheter som sedan tidigare är belagda med besöksförbud. För att skydda de äldre och utifrån de rekommendationer som smittskyddet i Västra Götalandsregionen har lämnat till kommunerna kommer ändå alla besök även i fortsättningen att ske utomhus vid vår plexiglasskärm.

Läs mer om besök och besöksförbudet i vår nyhet om detta.

Om en anställd misstänks ha blivit smittad - gäller samtliga verksamheter inom kommunen

 • Anställd som har symtom ska stanna hemma från arbetet för att undvika smittspridning.
 • Vid misstanke om smitta ska den anställde kontakta 1177 för ställningstagande om provtagning.
 • Innan en anställd återgår till arbetet ska den har varit symtomfri i minst två dagar.
 • Vid osäkerhet kring om medarbetaren kan återgå i tjänst finns möjlighet att testa sig via ett egentest som distribueras av kommunens arbetsmarknadsenhet.
 • Vid bekräftat positivt test för Covid-19 sköter Västra Götalandsregionen eventuell smittspårning samt bedömer lämplig tidpunkt för återgång till arbete.