Information om nyföretagande på AME

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Information om nyföretagande på svenska och arabiska

23 oktober 2020

Vilken kunskap behövs för att starta och driva ett företag? Kan vem som helst starta ett företag? Hur vet jag om min företagsidé är tillräckligt bra? Allt detta och mycket togs upp under informationsträffen med Ronny och Tony från Nyföretagarcentrum.

- Att starta företag är en ambition som finns hos flera av de personer som kommer till oss på arbetsmarknadsenheten, berättar Josefine Lindroth som sedan början på augusti arbetar på arbetsmarknadsenheten i ett projekt som heter Aurum locus.

- Det kan vara både stora och små affärsidéer men som av olika anledningar kommer man inte vidare.

Idéer kan vara en stark drivkraft. Finns det en stark tro på en idé kan man ta sig förbi många hinder. Av just den anledning jobbar arbetsmarknadsenheten aktivt med att skapa förutsättningar för att deltagare på olika sätt ska ges möjligheten att gå från idé till verklighet. Man kan säga att det är själva kärnan projekt Aurum Locus (läs mer om projektet här).

Som ett första steg för att bidra till mer kunskap och inspirera till ideförverkligande genom nyföretagande tog arbetsmarknadsenheten kontakt med Nyföretagarcentrum i Karlsborg. Därefter anordnades en informationsträff om att starta eget företag där samtliga deltagare och personal bjöds in. Träffen genomfördes på två språk, svenska och arabiska, vilket gjorde att fler kunde få tillgång till kunskapen. Träffen avslutades med att personer gavs möjligheten att ställa frågor till Ronny och Tony enskilt.

Josefine Lindroth berättar vidare att att träffen blev både välbesökt och uppskattad och att man kommer att fortsätta att jobba i ”företagsspåret”. Bland annat genom studiebesök hos lokala företag.