Intressant kväll på Bio Casablanca

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

6 oktober 2021

Visionsarbetet hade under tisdagskvällen fokus på värdeorden "mod" och "delaktighet" och vad kan då passa bättre än en politisk frågestund? Engagerade invånare hade lämnat in intressanta frågor i förväg som våra folkvalda politiker ägnade kvällen åt att svara på inför en publik på cirka 20 personer.

Alla partier, förutom Vänsterpartiet* som inte hade möjlighet att medverka, som är representerade i Karlsborgs kommunfullmäktige stod på scenen och fick i slumpmässigt vald ordning besvara de 11 frågor som invånare hade skickat in till kommunen. 

* Vänsterpartiet har lämnat in skriftligt svar i efterhand och du hittar dem i listan tillsammans med svaren från övriga partier.

Så här löd frågorna

 1. Vad är det bästa med Karlsborgs kommun, vad är det som är utmärkande och viktigt att hålla fast vid? 
 2. Vilket befolkningsmål har ni för 2035? Om ni vill att Karlsborg ska växa, i vilken takt ska det ske och vilka åtgärder vidtar ni för att det ska bli så? 
 3. Finns det, för er, prioriterade grupper i kommunen som ni anser att det ska satsas extra mycket på? Om så är fallet, vad är det som avgör vilka och hur vill ni då satsa?
 4. Det pratas mycket om medborgardialoger. På vilket sätt vill ni föra dialog med oss kommuninvånare? 
 5. Hur ska man få människor att vilja jobba inom omsorgen i Karlsborg i framtiden? Redan nu ser vi att färre och färre väljer den inriktningen. Hur jobbar ni för att säkerställa en bra omvårdnad i framtiden i vår kommun? 
 6. Hur vill ni arbeta för utveckling i det som inte är centralort, det vill säga landsbygd och övriga tätorter i kommunen. 
 7. Är det viktigt för er med utsmyckning i våra tätorter, ex belysning, blommor, planteringar, konst, kommunvapen med mera? 
 8. Många av våra vägar hör idag till Trafikverket och kan inte hanteras av kommunen men där ni har handlingsfrihet, hur ser ni på utbyggnad av gångstråk och cykelbanor?
 9. Det har inkommit förslag på byggnation av solcellsparker för elförsörjning, hur ser ni på en sådan utbyggnad i vår kommun? 
 10. Hur ser ni på framtiden gällande rekrytering av kommuninvånare som vill och kan engagera sig i kommunpolitiken?  
 11. Anser ni att det är något som saknas i vår kommun och hur arbetar ni med den fråga om så är fallet?

Så här svarade partierna

När du läser svaren behöver du ta hänsyn till att de är för att läsas upp inför åhörarna under den kvällen som frågestunden genomfördes.