Premiär för Digitala studiebesök

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

18 oktober 2021

Nu är det äntligen premiär för den första filmen i en serie av Digitala studiebesök på olika arbetsplatser runtom i kommunen. Först ut av de 10 filmerna som är tänkta att öka kunskapen om vår lokala arbetsmarknad är Mölltorps gjuteri. Filmerna har möjliggjorts med hjälp av medel från DUA som betyder delegationen för unga i arbete.

Här kan du se studiebesöket på Mölltorps gjuteri

 

Här kan du se studiebesök på Kvarnbäckens förskola

Varför digitala studiebesök?

Många av oss har väl någon gång gjort ett studiebesök och kan relatera till att något som man kanske har en vag uppfattning om genom ett besök plötsligt blir lite mer konkret och påtagligt. Man får nya intryck, träffar nya männsikor och får uppleva saker med alla sina sinnen som skapar minnesspår och ger upphov till nya tankar.

När representanter från kommunen och arbetsförmedlingen träffade industriföretagen innan pandemin gjorde man en planering för att testa strukturerade studiebesök som en del av ett övergripande kompetensförsörjningsprojekt som kallas lokala jobbspår*.

Tanken var att skapa nyfikenhet och kunskap hos arbetssökande om den lokala arbetsmarknaden, vilka kompetensbehov och kompetenskrav som arbetgivare har och vilka vägar som finns för att tillägna den kompetensen. Syftet var också ge en bättre förståelse för arbetsplatskultur och arbetslivets grundläggande krav hos den enskilda.

Från arbetsgivaren perspektiv innebär ett fysiskt studiebesök att få möjligheten att träffa en arbetssökande lite mer informellt och kanske bilda sig en uppfattning om vem man trodde skulle kunna vara lämplig och sedan kanske ge en möjlighet till arbetsträning, praktik, utbildning eller anställning. 

På grund av pandemin grusades dessa planer men samtidigt gjordes en utlysning från DUA (Delegationen för unga i arbete) där man kunde söka medel för projekt kopplade till lokala jobbspår. En ansökan om att bland annat jobba med digitala studiebesök formades, lämnades i och fick bifall. Efter det lade vi ut en annons om en projekttjänst och Tommy anställdes.

Sedan dess har Tommy åkt runt och filmat olika arbetsgivare och arbetsplatser runtom i Karlsborg. Primärt återfinns dessa arbetsplatser inom industri, besöksnäring, vård och omsorg samt skola och barnomsorg. Filmerna har sedan redigerats stämts av med olika grupper, textats och nu då börjat att läggas ut på kommunens youtubekanal.

Nu är det äntligen dags för officiell premiär av den första filmen

Det första projekten blev Mölltorps gjuteri. En anrikt företag som många har hört talas om eller sett när man passerat men kanske inte lika många känner till. Vad gör man på Mölltorps gjuteri? Vem jobbar där? Hur går det egentligen till när man gjuter olika saker? Hur är det att jobba där? Behöver man någon utbildning? Vilka vägar finns det till att få en anställning där? Var några av de frågor som vi hoppas ska få svar genom filmen. 

- Det är verkligen en riktigt häftig miljö med många saker som gör sig på film. Det i kombination med att det var ett riktigt härligt gäng som arbetade där har bidragit till att filmen blev bra, säger Tommy Abrahamsson som är den som hållt ihop filmdelarna i projektet. 

Under resans gång har vi hittat nya kopplingar mellan utbildning för både barn., ungdomar och vuxna. Vi hoppas filmerna ska komma till användning för en bred målgrupp. Vi hoppas filmerna på något sätt ska kunna vägleda människor i att välja rätt väg till sitt framtida yrkesliv såväl som att bidra till Karlsborgs kompetensförsörjning.

Klicka här för att komma till Karlsborgs kommun på youtube

*Läs mer om Lokala jobbspår här