Corona och nya nationella åtgärder - det här gör Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Illustration Coronavirus i blå toner

11 januari 2022

Med anledning av den ökande smittspridningen och de nya nationella restriktioner som gäller från 12 januari har Karlsborgs kommun beslutat om anpassningar i ett antal verksamheter. Några anpassningar är genomförda sedan tidigare och dessa gäller även fortsättningsvis. Här tar du del av en sammanfattning och länk vidare till kommunens samlade lägesbild.

Vi har en allmän smittspridning i samhället och Karlsborgs kommun arbetar för att minska spridningen och hantera konsekvenserna av coronaviruset i våra egna verksamheter såväl som i övriga samhället. Karlsborgs kommun följer händelseutvecklingen lokalt, regionalt och nationellt och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån det. 

Hela lägesbilden finns på vår sida "Aktuellt läge i Karlsborgs kommun".

Vård och omsorg

Regler för säkra besök på kommunens boenden fortsätter

För att skydda våra äldre och minska risken för smitta så långt som möjligt behöver därför alla följa de regler som gäller sedan tidigare:

  • Spontanbesök är inte tillåtet – den som vill besöka en närstående på Haganäset behöver boka tid i förväg.
  • För att få svar på frågor kring besök, bokningar och andra praktiska detaljer ska avdelningen kontaktas där den närstående bor.
  • Särskild information lämnas inför och under besöket om vilka regler och rutiner som måste följas för att det ska vara tryggt och säkert för alla.

Hygienrutiner och skyddsutrustning

För personalen inom vård och omsorg gäller samma hygienrutiner som tidigare och det här gäller kring skyddsutrustning:

  • Det finns tillräckligt med godkänd skyddsutrustning och den används enligt de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheten och det lokala smittskyddet gett ut.
  • Munskydd och visir ska bäras då man är närmare vårdtagare än 2 meter och munskydd ska bäras i alla vårdlokaler.  

Haganäsets restaurang stängs

Från och med 12 januari är restaurangen på Haganäset stängd tillsvidare.

Kultur och fritid

Endast bokade besök i simhallen

Molidens simhall är öppen för allmänheten, men med ett begränsat antal besökare på nio personer. Alla besök behöver bokas via telefon till simhallen, inga drop-in-möjligheter finns.

Verksamhet i kommunens idrottsanläggningar

I och med de skärpta restriktionerna omfattas verksamhet som bedrivs i kommunens idrottsanläggningar av ett antal rekommendationer, krav och regler. Det handlar bland annat om att föreningar avråds från att ordna cuper, lägerverksamhet och andra större inomhusaktiviteter med deltagare som inte samlas i vanliga fall. För att undvika trängsel inomhus ställs också krav på en yta på 10 kvadratmeter per person. Det här gäller även omklädningsrummen och därför ombeds dem som besöker och deltar i aktiviteter på anläggningarna att byta om och duscha hemma om det är möjligt.

Kommunens skolor

Närundervisning för grundskolan

Grundskolan kommer att bedriva närundervisning – alltså undervisning på plats - tillsvidare. Alla ska även fortsättningsvis följa de regler som gäller sedan tidigare vid symtom eller bekräftad Covid-19. 

Karlsborgs gymnasium och vuxenutbildning

För gymnasie- och vuxenutbildningen i Karlsborg gäller närundervisning och vid eventuell ändring meddelas berörda elever.