Karlsborgs kommun förbereder akut boende för flyktingar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

14 mars 2022

Den snabba ökningen av människor från Ukraina som nu söker sig till Sverige gör att Migrationsverket är i stort behov av fler bostadsplatser. Tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland har Karlsborgs kommun därför uppmanats att ta fram tillfälliga, akuta boenden för flyktingar.

Fler på flykt - stort behov av boendeplatser

Allt fler människor flyr från kriget i Ukraina och FN:s flyktingorgan UNCHR uppskattar att cirka 4 miljoner människor kommer att behöva skydd och nödhjälp de kommande månaderna. Av den anledningen har Migrationsverket begärt att länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland, Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanland ska inventera tillgången till tillfälliga boendeplatser i kommunerna. Kommunerna i Västra Götaland förväntas kunna bidra med 4000 platser, varav 1000 platser behöver kunna användas omgående. 

Karlsborgs kommun ställer i ordning 24 platser

- Vi har redovisat att Karlsborgs kommun tar fram 24 platser i hyresfastigheten Pilen på Rödesundsområdet och nu planerar vi för att möblera och utrusta bostäderna, säger kommunchef Kajsa Eriksson Larsson. Hon påpekar att det i dagsläget är oklart om platserna kommer att behöva tas i bruk. - Men om det blir aktuellt kan det gå fort och därför behöver vi ha allt klart och förberett innan, menar hon. 

Kommunens platser kommer vara klara att tas i bruk i slutet av vecka 11.