Energiförsörjning och elbortfall

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

23 november 2022

Den här vintern är det risk för effektbrist, det vill säga att efterfrågan på el är större än tillgången. När detta inträffar finns det risk för att elen behöver stängas av i vissa områden under vissa timmar - det som också kallas för manuell frånkoppling. Genom att hålla nere vår totala elförbrukning minskar vi risken för effektbrist och elbortfall.

Effektbrist och manuell frånkoppling

Manuell frånkoppling kan bli aktuellt vid effektbrist, det vill säga när tillgången till el inte täcker efterfrågan under kalla vinterdagar. För att hantera detta kan det därför krävas en så kallad manuell frånkoppling.

En manuell frånkoppling är ett planerat kortare strömavbrott i ett specifikt geografiskt område där Svenska kraftnät bedömer att elen behöver kopplas bort. I bedömningen ingår också att ange hur mycket el som ska kopplas bort samt hur länge frånkopplingen behöver pågå. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter.

Läs mer om effektbrist och frånkoppling på Svenska kraftnäts hemsida:

Minska elförbrukningen

Den allra viktigaste åtgärden för att effektbrist inte ska inträffa är att vi gemensamt anstränger oss för att minska vår elförbrukning. Särskilt viktigt är det att du minskar eller skjuter på din elförbrukning under de tider på dygnet då det förbrukas mest el, vilket är på morgonen och kvällen. 

Lägre förbrukning och utspridd energianvändning över dygnet minskar Sveriges sårbarhet och bidrar också till lägre elpriser. 

Det här gör kommunen

Vi arbetar för att minska vår elförbrukning

Kommunen arbetar ständigt för att hitta energieffektiviserande lösningar i våra fastigheter och verksamheter. Det kan både handla om större och mer omfattande tekniska lösningar och små enkla åtgärder.

Reservkraft vid elbortfall

I Karlsborgs kommun fokuserar vi på att säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten fungerar, till exempel vård, omsorg och vattenförsörjning. Sådana verksamheter har reservkraft som aktiveras vid eventuellt elbortfall.

Det här kan du göra

Minska din egen elförbrukning

På vår sida om klimat- och energirådgivning får du råd och tips om vad du som privatperson eller företagare kan göra.

Din egen beredskap vid elbortfall

Du förväntas kunna hantera kortare eller längre strömlösa perioder. Det ansvaret ingår i din hemberedskap. Det innebär att du ska säkra tillgång på mat, vatten, värme och information.

Läs mer om din hemberedskap på krisinformation.se

Poddtips

Podden "Beredskap" - Sveriges Radio, avsnitt om elbortfall: Då kan din el stängas av i vinter

Mer om poddserien: "Beredskap" är en podd med Erik Blix om att förbereda sig för en kris. Vid naturkatastrofer, stora strömavbrott och i värsta fall ett krig finns det sådant som du måste veta för att klara vardagen.