Vi spolar vattenledningarna

Person tvättar händerna i rinnande vatten.

18 mars 2024

Under veckorna 13-15 spolar vi ledningsnätet i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

Vissa driftstörningar som missfärgning av vattnet och tryckfall kan förekomma.

Om vattnet ser missfärgat ut ska du spola i kranarna en längre stund tills vattnet åter ser bra ut. Du kan behöva spola 10 minuter eller längre.

Mer information om kommunens arbete med vatten och avlopp

På kommunens webbsida om vatten och avlopp hittar du mer information om hur vi arbetar med den frågan.