Gatsopning av kommunala gator

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Gatsopning på nära håll

När våren kommer igång är det också dags för oss på gata- och parkenheten att sopa bort sanden efter vinterns halkbekämpning.

Planering våren 2020

Vi startar gatsopningen i centrala Karlsborg med början i:

  • Södra skogen, vecka 13
  • västra delen av Karlsborg, vecka 13
  • östra delen, vecka 13

Därefter sopar vi:

  • Norra skogen, vecka 13-14
  • Hanken, vecka 13-14
  • Svanvik, vecka 13-14

Sopningen kommer sedan ske tidigast:

  • Mölltorp, vecka 15
  • Forsvik, vecka 15
  • Undenäs, vecka 15
  •  

Sopa ut sand och grus från din fastighet

För att all sand och grus ska kunna fångas upp är det viktigt att du som fastighetsägare sopar ut detta ca 1 m ut från staket, sockel och häck. Se bild nedan.

Observera följande:

Organiskt material såsom grenar, löv och gräs ska separeras och tas hand om som vanlig kompost/trädgårdsavfall.