Gatsopning av kommunala gator

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Gatsopning på nära håll

När våren kommer igång är det också dags för oss på gata- och parkenheten att sopa bort sanden efter vinterns halkbekämpning.

Planering våren 2021

Hur lång tid sopningen tar beror på flera faktorer, inte minst vädret. Blir det exempelvis mycket regn går det inte att sopa och då tar det längre tid. Därför är det svårt att avgöra exakt när det blir sopat i vilket område. Men vi utgår från att sopa enligt planeringen nedan. 

Gatsopningen i centrala Karlsborg pågår och slutförs under vecka 14. Gäller följande områden:

 • Södra skogen
 • västra delen av Karlsborg
 • östra delen
 • Norra skogen
 • Hanken
 • Svanvik

Från och med vecka 15 tar vi upp sanden i: 

 • Mölltorp
 • Forsvik
 • Undenäs

Sopa ut sand och grus från din fastighet

Om du vill bli av med gruset från vägkanten längs med din fastighet behöver du sopa ut det cirka 1 meter från staket, sockel och häck. Se bild nedan.

Observera också följande:

 • Organiskt material såsom grenar, löv och gräs ska separeras och tas hand om som vanlig kompost/trädgårdsavfall.
 • Tänk på att följa parkeringsregler och undvik att parkera på gatorna när sopning pågår i området.