Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

I Karlsborgs kommun finns det parkeringsplatser som är reserverade för dig som har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon. Här nedan hittar du information om hur du ansöker om ett parkeringstillstånd samt information och regler.