Digitala studiebesök

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

En serie av Digitala Studiebesök med syfte att öka kunskaperna om Karlsborgs lokala arbetsmarknad. Filmerna är inspelade under sommar- hösten 2021. 

Digitala studiebesök i Karlsborg

Nedan följer en serie av Digitala studiebesök som visar på de hundratals yrkesgrupper som finns i Karlsborgs kommun. Digitala studiebesök är tänkt som en stöd kring den vida studievägledningen. Vi fyller på löpande med filmer allteftersom de färdigställs. Vi hoppas att serien av digitala studiebesök ska kunna vägleda till framtida yrkesliv såväl som att bidra till Karlsborgs kompetensförsörjning.

Här hittar du lektionsplanering för ett digitalt studiebesök

Se vår serie av Digitala studiebesök i Karlsborg nedan

Digitalt studiebesök på Mölltorps Gjuteri AB

Hur är det att jobba på ett gjuteri? Möt VD Marie Nordh som guidar dig genom företagets fyra inriktningar. Svetsning och inredning till pumpstationer, avloppssystem. Gjuteriet, utsmyckningsgods och maskindetaljer. 

 

 

Frågebatteri till filmerna:

 • Vilka yrken nämns i filmen?
 • Vilka olika arbetsuppgifter finns? 
 • I vilken typ av miljö utför man arbetet?
 • Jobbar man ensam eller tillsammans med andra?
 • Är det ett fysiskt krävande jobb eller vad kan det finnas för påfrestningar på kroppen?
 • Är jobbet ansträngande mentalt (stressigt eller på annat sätt påfrestande för hur man mår)?
 • Vad tycker du verkar bra respektive dåligt med jobbet?
 • Vilka förmågor behöver ha för att kunna utföra jobbet?
 • Hur ser könsfördelningen ut?
 • Hur tycker du att jobbet framställs på filmen?
 • Behöver man utbildning för jobbet och i så fall vilken då (gymnasieprogram, eftergymnasial utbildning)?
 • Bristyrke eller ett jobb med liten efterfrågan på arbetskraft?
 • Är man anställd eller egen företagare?

 

Om denna sida:

Detta är ett projekt som finansierats av Nätverk Westum. Westum är en nätverksorganisation bestående av 41 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Karlsborgs kommun är medlemmar i Nätverk Westum. 

Nätverk Westum vill genom en satsning på projektet ”Koppling West” ge medlemmarna ett processtöd för att kunna se över sina egna strukturer kring arbetet med vägledning och övriga kontakter med arbetslivet och utifrån det planera sitt långsiktiga utvecklingsarbete med fokus på interna strukturer samt även genomföra ett pilotprojekt för att främja det fortsatta arbete efter projekttiden.

Digitala studiebesök har varit Vuxenutbildningen, Näringslivsenhetens och Arbetsmarknadsenhetens gemensamma pilotprojekt i Koppling West. Projektet har samverkat med projektet för DUA, delegation för unga i arbete.