Rörelsemätning - Pilotprojekt

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Barn leker i skogen

Pilotprojekt Rörelsemätning för barn i rörelse startar v 4 och kommer pågå under vårterminen på Strandskolan.

Syftet med projektet på Strandskolan är att ge kommuner möjlighet att prova att arbeta systematiskt med rörelsemätning i skolan. En genomgång av flera forskningsstudier visar att aktivitetsmätare har en positiv inverkan på ungas fysiska aktivitet framför allt när det gäller flickor och de barn som rör sig allra minst. I en forskningsstudie med Karolinska Institutet från 2019 ökade studenter som använde digitala verktyget SCRIIN för att mäta sin fysiska aktivitet med 50 % under en 6-veckorsperiod. 

–" Att få de minst aktiva att röra sig lite mer är det som har störst effekt på folkhälsan", säger Daniel Berglind, en av Sveriges ledande forskare inom fysisk aktivitet på Karolinska Institutet.

Vad är framgångsfaktorer för en mer aktiv skoldag? Vad ger idrottslektionen och är alla elever aktiva? det är frågor som Karin Holmberg, Lärare Idrott och hälsa Strandskolan, Karlsborg, ska ta reda på. Hon driver projektet under v 4 till v 10 på Strandskolan. 

Planen är att delta i pilotprojektet ihop med fyra andra kommuner i Sverige, samtliga skolor genomför pilotprojektet under VT23. "Vi diskuterar och ger eleverna verktyg till vad de kan göra för att röra sig mer och förhoppningsvis minst nå WHO´s rörelsemål, att varje barn ska vara fysiskt aktiv minst 60 min/dag. Vem vet, de kanske redan uppnår målen första veckan😊 Då får de jobba mot att bli än mer aktiva sin andra vecka!" säger Karin Holmberg. 

Eleverna kommer få sätta upp ett gemensamt mål, att gå mot en för eleverna känd destination genom att använda sig av stegkarta. I detta pilotprojekt är det klass 1A och 1B, samt 6A och 6B som deltar. V.5-6 är det 6:ornas rörelse som mäts. V.9-10 är det 1:ornas rörelse som mäts.

Efter denna pilot följer ett uppföljningsmöte med rektor, utvecklingsledare, leverantör och projektledare där vi tar beslut om hur vi går vidare med projektet. Fick vi önskad effekt och vad tyckte eleverna? 

 

Vad är SCRIIN rörelsemätare?

SCRIIN är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete kring rörelsen in skolan, utvecklat för att vara jätteenkelt att använda. Barnens rörelse mäts via ett digitalt halsband som registrerar steg och rörelse. 

SCRIIN kan användas på många sätt:

  • Rörelsemätning som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete
  • Inspirera till mer rörelse för barn och unga
  • Ge konkret förståelse för WHO:s rörelsemål

Vad är Rörelsemätning på en minut