Nyanlända barn och elever

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Fyra glada barn

En väg in till förskola och skola för nyanlända barn och ungdomar.

Som nyanländ har du rätt till utbildning. Hemkommunen ansvarar för att barnen ges skolgång och att ungdomar erbjuds plats vid en kommunal skolenhet. Skolan ansvarar för att erbjuda dig en utbildning som passar dig utifrån dina behov och förutsättningar.

Här får du veta hur mottagande av nyanlända går till:

För förskola, grundskola, gymnasium eller språkintroduktion ta kontakt med integrationshandläggaren.

Integrationshandläggaren ansvarar för att:
  • Introduktion- och kartläggningssamtal genomförs med elev och vårdnadshavare.
  • Informera om skolan i Sverige och kommunens skolor.
  • Information om eleven lämnas till respektive skola.
  • Eventuell ansökan till barnomsorg skrivs.
  • Skolan kallar för ett inskrivningssamtal med lärare, elev och vårdnadshavare.
  • Meddela elev och vårdnadshavare om förskole-/skolstart.
  • Även nyanlända familjer som flyttar från en annan kommun i Sverige slussas vidare till rätt skola i Karlsborg.

Om du vill veta mer om hur bland annat skolan i Sverige fungerar klickar du på någon av länkarna nedan, där finns även information på olika språk. Man kan läsa, lyssna eller se på film för att ta del av informationen.

En information till elever och föräldrar i Karlsborgs kommun för elever med annat modersmål än svenska.