Efter beslut om insats

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Den här informationen handlar om vad som sker efter att du fått ett beslut om någon form av hemvårdsinsatser i ditt hem.

Vi vill göra vårt bästa för att du skall känna och uppleva att du får det stöd och den omsorg som du behöver där hemma.

Samarbete sker med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. Alla som ger dig stöd och omsorg har tystnadsplikt.

Tanken med hemtjänsten är att man i så hög grad som möjligt ska främja kvarboende i sitt egna hem. Vi arbetar efter ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp i största möjliga utsträckning, där du själv är delaktig.

Karlsborgs kommun har tagit fram en gemensam värdegrund som vi arbetar efter. Det goda bemötandet, respekt och integritet ska vara centralt i verksamheten. Du hittar den längst bak i detta häfte.

Vi är angelägna om att ha en god kontakt med dig som har hemtjänst samt dina anhöriga. Det är då viktigt för oss att vara tillgängliga för dig, kunna ge dig tydlig information och ge dig möjlighet att kunna påverka hur dina beslutade insatser skall utformas hemma hos dig.

Har du frågor och funderingar, stora som små, tveka inte att ta kontakt med hemtjänstpersonal och/eller enhetschef.