Fastställa faderskap/föräldraskap

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Under situationen med coronaviruset tas inga spontanbesök emot. Kontakta IFO för att boka besök eller för att boka ett digitalt besök.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Bebis och pappa

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialtjänsten godkänna förälderns bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och bevittnas av två personer. Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Socialtjänsten får via skattemyndigheten information om barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap. Modern kontaktas via brev för att boka tid för besök.

När faderskapet/föräldraskapet är undertecknat får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. Uppgiften om faderskapet/föräldraskapet skickas därefter till Skatteverket för inskrivning i folkbokföringsregistret.

Barn till ogifta par är enligt Föräldrabalken modern ensam vårdnadshavare. Par kan om de vill i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla gemensam vårdnad vilket även kan göras i efterhand.