Fastställa faderskap/föräldraskap

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00.
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Bebis och pappa

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialtjänsten godkänna förälderns bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och bevittnas av två personer. Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Socialtjänsten får via skattemyndigheten information om barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap. Modern kontaktas via brev för att boka tid för besök.

När faderskapet/föräldraskapet är undertecknat får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. Uppgiften om faderskapet/föräldraskapet skickas därefter till Skatteverket för inskrivning i folkbokföringsregistret.

Barn till ogifta par är enligt Föräldrabalken modern ensam vårdnadshavare. Par kan om de vill i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla gemensam vårdnad vilket även kan göras i efterhand.