Fastställa faderskap/föräldraskap

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Bebis och pappa

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialtjänsten godkänna förälderns bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och bevittnas av två personer. Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Socialtjänsten får via skattemyndigheten information om barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap. Modern kontaktas via brev för att boka tid för besök.

När faderskapet/föräldraskapet är undertecknat får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. Uppgiften om faderskapet/föräldraskapet skickas därefter till Skatteverket för inskrivning i folkbokföringsregistret.

Barn till ogifta par är enligt Föräldrabalken modern ensam vårdnadshavare. Par kan om de vill i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla gemensam vårdnad vilket även kan göras i efterhand.